*

Trang chủ Giới thiệu bình thường Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai chính quyền địa phương).

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân là gì

1. Hội đồng quần chúng. # tất cả các đại biểu Hội đồng nhân dân vày cử tri sống địa pmùi hương thai ra, là cơ quan quyền lực tối cao nhà nước sinh sống địa pmùi hương, thay mặt mang lại ý chí, nguyện vọng cùng quyền thống trị của Nhân dân, Chịu đựng trách nát nhiệm trước Nhân dân địa pmùi hương và phòng ban nhà nước cung cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng dân chúng là fan đại diện đến ý chí, ước vọng của Nhân dân địa pmùi hương, chịu đựng trách nát nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng dân chúng về bài toán thực hiện trọng trách, quyền lợi đại biểu của bản thân.

Đại biểu Hội đồng quần chúng. # bình đẳng trong thảo luận và ra quyết định các sự việc ở trong trọng trách, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng quần chúng. # là ban ngành sở tại của Hội đồng quần chúng. #, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền lợi theo qui định của Luật này và các phép tắc, khác của lao lý gồm liên quan; Chịu đựng trách nhiệm và report công tác làm việc trước Hội đồng quần chúng. #.

Thành viên của Thường trực Hội đồng dân chúng quan trọng mặt khác là thành viên của Ủy ban quần chúng thuộc cấp.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng quần chúng. #, gồm trách nhiệm thđộ ẩm tra dự thảo quyết nghị, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng quần chúng, đo lường và tính toán, đề nghị về đều vấn đề nằm trong lĩnh vực Ban prúc trách; chịu trách rưới nhiệm cùng report công tác làm việc trước Hội đồng dân chúng.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban dân chúng vì Hội đồng dân chúng thuộc cấp cho bầu, là cơ sở chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ sở hành bao gồm đơn vị nước làm việc địa phương thơm, Chịu trách rưới nhiệm trước Nhân dân địa phương thơm, Hội đồng quần chúng. # thuộc cung cấp cùng phòng ban hành chính công ty nước cấp cho bên trên.

2. Ủy ban quần chúng tất cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, con số cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng những cấp vì chưng Chính phủ biện pháp.

* CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Cơ quan trình độ trực thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp thức giấc, cung cấp thị xã, là phòng ban tmê man mưu, góp Ủy ban nhân dân triển khai công dụng thống trị bên nước về ngành, nghành nghề sinh sống địa pmùi hương với thực hiện các trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo sự phân cấp cho, ủy quyền của cơ quan công ty nước cung cấp trên.

2. Cơ quan liêu trình độ chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Chịu đựng sự chỉ huy, cai quản về tổ chức triển khai, biên chế cùng công tác làm việc của Ủy ban dân chúng, bên cạnh đó Chịu đựng sự lãnh đạo, đánh giá về nghiệp vụ của cơ quan làm chủ đơn vị nước về ngành, nghành nghề dịch vụ cấp bên trên.

3. Việc tổ chức cơ sở chuyên môn ở trong Ủy ban dân chúng đề xuất đảm bảo an toàn cân xứng với Điểm lưu ý nông buôn bản, city, hải đảo với ĐK, tình trạng phát triển kinh tế - thôn hội của từng địa phương; bảo đảm an toàn tinc gọn, hợp lý, nối liền, hiệu lực hiện hành, tác dụng vào làm chủ công ty nước về ngành, lĩnh vực từ bỏ TW mang đến cơ sở; ko đụng hàng với trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các phòng ban công ty nước cấp cho bên trên để tại địa phận.

4. Chính phủ khí cụ cụ thể tổ chức triển khai cùng buổi giao lưu của cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban quần chúng. # cung cấp thức giấc, cấp cho huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tại HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Tổ chức cùng đảm bảo an toàn vấn đề thực hiện Hiến pháp và quy định bên trên địa phận thị xã.

2. Quyết định các sự việc của thị xã vào phạm vi được phân quyền, phân cấp theo biện pháp của Luật này cùng dụng cụ khác của luật pháp tất cả liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn vị phòng ban hành chính nhà nước cung cấp trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, đo lường và thống kê tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của chính quyền địa phương cấp cho làng mạc.

5. chịu trách nát nhiệm trước chính quyền địa pmùi hương cung cấp tỉnh về công dụng thực hiện những nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương làm việc huyện.

6. Quyết định cùng tổ chức thực hiện những giải pháp nhằm mục đích phát huy quyền cai quản của Nhân dân, kêu gọi các nguồn lực có sẵn xã hội nhằm xây đắp cùng trở nên tân tiến kinh tế - thôn hội, bảo đảm an toàn quốc chống, bình an trên địa bàn thị xã.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Hội đồng dân chúng huyện tất cả những đại biểu Hội đồng quần chúng do cử tri nghỉ ngơi thị trấn thai ra.

Việc xác minh tổng cộng đại biểu Hội đồng quần chúng. # thị xã được thực hiện theo phương pháp sau đây:

a) Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bỏ tứ mươi nghìn dân trsinh hoạt xuống được bầu cha mươi đại biểu; có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ đọng thêm năm nghìn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng lại tổng cộng không quá tứ mươi đại biểu;

b) Huyện không nằm trong ngôi trường phù hợp phương pháp tại điểm a khoản này có từ tám mươi ngàn dân trsống xuống được thai tía mươi đại biểu; tất cả trên tám mươi nghìn dân thì cđọng thêm mười nghìn dân được thai thêm một đại biểu, cơ mà tổng cộng không thật tứ mươi đại biểu;

c) Số lượng đại biểu Hội đồng quần chúng nghỉ ngơi thị xã tất cả từ cha mươi đơn vị chức năng hành thiết yếu cung cấp xã trực thuộc trnghỉ ngơi lên do Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội đưa ra quyết định theo ý kiến đề nghị của Thường trực Hội đồng quần chúng cấp tỉnh giấc, cơ mà tổng cộng không thực sự tứ mươi lăm đại biểu.

Xem thêm: Lưu Ý Khi Đau Bụng Dưới Bên Phải Có Phải Có Thai Không ? Phải Mà Không Phải!

2. Thường trực Hội đồng quần chúng huyện bao gồm Chủ tịch Hội đồng dân chúng, nhị Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng với các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng dân chúng huyện. Chủ tịch Hội đồng quần chúng thị trấn hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng quần chúng hoạt động siêng trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng quần chúng. # hoạt động chăm trách rưới.

3. Hội đồng nhân dân thị trấn ra đời Ban pháp dụng, Ban kinh tế - làng mạc hội; ở đâu có rất nhiều đồng bào dân tộc tphát âm số thì ra đời Ban dân tộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội nguyên lý tiêu chuẩn, ĐK ra đời Ban dân tộc hiện tượng tại khoản này.

Ban của Hội đồng dân chúng huyện bao gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban với những Ủy viên. Số lượng Ủy viên của những Ban của Hội đồng quần chúng thị xã do Hội đồng nhân dân huyện đưa ra quyết định. Trưởng ban của Hội đồng quần chúng thị trấn rất có thể là đại biểu Hội đồng quần chúng. # vận động chăm trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng quần chúng. # thị xã là đại biểu Hội đồng quần chúng. # hoạt động siêng trách rưới.

4. Các đại biểu Hội đồng quần chúng thị xã được thai tại 1 hoặc những đơn vị thai cử hòa hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng cùng Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân vì Thường trực Hội đồng quần chúng thị xã đưa ra quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng dân chúng huyện vào tổ chức triển khai với bảo đảm bài toán thi hành Hiến pháp, lao lý cùng trong lĩnh vực quốc chống, an ninh, thành lập thiết yếu quyền:

a) Ban hành nghị quyết về rất nhiều sự việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng. # huyện;

b) Quyết định biện pháp tiến hành nhiệm vụ về quốc chống, an ninh; giải pháp bảo đảm trơ trẽn tự, an ninh làng mạc hội, chống chọi, phòng, phòng tù đọng cùng những hành vi vi phi pháp chính sách khác, phòng, kháng quan lại liêu, tsay mê nhũng vào phạm vi được phân quyền; phương án bảo đảm gia sản của phòng ban, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, gia sản, các quyền với tiện ích đúng theo pháp không giống của công dân bên trên địa phận thị trấn theo phương pháp của pháp luật;

c) Quyết định giải pháp nhằm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn vì chưng cơ sở nhà nước cung cấp bên trên phân cấp; đưa ra quyết định việc phân cấp cho mang lại tổ chức chính quyền địa phương, ban ngành đơn vị nước cấp dưới triển khai nhiệm vụ, quyền lợi của tổ chức chính quyền địa phương thơm nghỉ ngơi huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; thai, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng và những Ủy viên Ủy ban dân chúng huyện; bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án quần chúng huyện;

đ) Lấy phiếu tin tưởng, bỏ phiếu tin tưởng đối với fan duy trì chuyên dụng cho vì chưng Hội đồng nhân dân thai theo nguyên tắc tại Điều 88 cùng Điều 89 của Luật này;

e) Bãi quăng quật một phần hoặc cục bộ văn bạn dạng trái luật pháp của Ủy ban quần chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện; huỷ bỏ một phần hoặc cục bộ văn bạn dạng trái luật pháp của Hội đồng quần chúng. # cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ phòng ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban quần chúng huyện;

h) Giải tán Hội đồng quần chúng. # cấp làng mạc trong ngôi trường thích hợp Hội đồng dân chúng kia làm cho thiệt hại rất lớn mang đến ích lợi của Nhân dân và trình Hội đồng quần chúng cấp cho thức giấc phê chuẩn trước lúc thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng quần chúng. # thị xã với đồng ý bài toán đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng. # huyện vào lĩnh vực kinh tế tài chính, tài nguim, môi trường:

a) Thông qua planer phát triển kinh tế - làng hội trung hạn cùng từng năm của thị xã, quy hoạch, kế hoạch thực hiện khu đất của thị trấn trước lúc trình Ủy ban nhân dân cấp thức giấc phê duyệt;

b) Quyết định dự tân oán thu chi phí công ty nước bên trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa pmùi hương với phân chia dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán thù ngân sách địa phương thơm trong trường thích hợp cần thiết; phê chuẩn quyết tân oán chi phí địa phương thơm. Quyết định công ty trương chi tiêu lịch trình, dự án công trình của thị xã theo pháp luật của pháp luật;

c) Quyết định quy hướng, planer cải tiến và phát triển những ngành, nghành nghề dịch vụ trên địa phận huyện vào phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định phương án cai quản cùng áp dụng khu đất đai, rừng núi, sông hồ, mối cung cấp nước, tài ngulặng trong lòng khu đất, nguồn lợi ngơi nghỉ vùng đại dương cùng những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác; phương án đảm bảo cùng cải thiện môi trường xung quanh, phòng, kháng với hạn chế và khắc phục kết quả thiên tai, bão, lụt sống địa phương thơm theo cách thức của luật pháp.

3. Quyết định giải pháp phát triển khối hệ thống dạy dỗ mần nin thiếu nhi, đái học cùng trung học tập cơ sở; phương án cải cách và phát triển sự nghiệp văn hóa, đọc tin, thể thao, thể thao; phương án bảo đảm, âu yếm sức khỏe dân chúng, phòng, chống dịch bệnh, triển khai chế độ dân số, sáng kiến hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện cơ chế khuyến mãi đối với người có công với phương pháp mạng, chính sách bảo trợ xóm hội, xóa đói, giảm nghèo; phương án đảm bảo an toàn bài toán tiến hành cơ chế dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thị trấn theo lao lý của điều khoản.

4. Giám sát Việc tuân thủ theo đúng Hiến pháp cùng pháp luật nghỉ ngơi địa phương thơm, việc tiến hành quyết nghị của Hội đồng dân chúng huyện; thống kê giám sát buổi giao lưu của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng, Tòa án quần chúng. #, Viện kiểm giáp quần chúng. # cùng cung cấp, Ban của Hội đồng quần chúng. # cấp mình; đo lường văn uống bạn dạng quy phạm pháp phương tiện của Ủy ban quần chúng cùng cung cấp cùng vnạp năng lượng bản của Hội đồng quần chúng. # cấp cho buôn bản.

5. Thực hiện nay trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi không giống theo phép tắc của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban dân chúng thị xã tất cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch và những Ủy viên.

Ủy ban nhân dân thị trấn một số loại I tất cả không quá bố Phó Chủ tịch; thị xã các loại II và loại III tất cả không thật nhị Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban dân chúng huyện có các Ủy viên là bạn đứng đầu tư mạnh quan tiền trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng. # huyện, Ủy viên phụ trách nát quân sự chiến lược, Ủy viên prúc trách rưới công an.

2. Cơ quan tiền trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng huyện gồm có các chống với cơ sở tương đương chống.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng quần chúng huyện đưa ra quyết định những câu chữ mức sử dụng trên các điểm a, b, c cùng g khoản 1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện những nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # thị trấn.

2. Quy định tổ chức triển khai máy bộ với trọng trách, quyền hạn rõ ràng của ban ngành chuyên môn trực thuộc Ủy ban dân chúng thị xã.

3. Tổ chức tiến hành chi phí huyện; thực hiện các trách nhiệm cách tân và phát triển kinh tế - thôn hội, trở nên tân tiến công nghiệp, xuất bản, thương mại, các dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, tbỏ sản, màng lưới giao thông vận tải, tdiệt lợi, tạo điểm người dân nông thôn; thống trị cùng áp dụng đất đai, rừng núi, sông hồ nước, tài ngulặng nước, tài nguyên ổn tài nguyên, mối cung cấp lợi sinh sống vùng biển khơi, tài nguim thiên nhiên khác; bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên trên địa phận huyện theo phương pháp của quy định.

4. Thực hiện nay các trách nhiệm về tổ chức với bảo đảm an toàn vấn đề thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây cất cơ quan ban ngành với địa giới hành chủ yếu, giáo dục, huấn luyện và giảng dạy, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, thể dục thể thao, y tế, lao động, chế độ làng hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an toàn, chưa có người yêu trường đoản cú, an toàn xã hội, hành thiết yếu bốn pháp, hỗ trợ tứ pháp với những trọng trách, quyền hạn khác theo biện pháp của điều khoản.

5. Thực hiện tại trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi vày ban ngành nhà nước cấp bên trên phân cấp cho, ủy quyền.

6. Phân cung cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, ban ngành, tổ chức triển khai không giống triển khai các trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy ban quần chúng thị trấn.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức triển khai cơ quan ban ngành địa phương).

Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị trấn là bạn mở đầu Ủy ban quần chúng huyện cùng bao gồm những trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành quản lý các bước của Ủy ban nhân dân, những member Ủy ban quần chúng. # huyện; lãnh đạo, lãnh đạo các cơ sở trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban quần chúng huyện;

2. Phê chuẩn tác dụng thai, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban dân chúng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho thôn trong ngôi trường vừa lòng kmáu Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp thôn giữa nhì kỳ họp Hội đồng quần chúng. # cấp xã; chỉ định, miễn nhiệm, điều động, không bổ nhiệm, khen thưởng trọn, kỷ nguyên tắc cán cỗ, công chức, viên chức trực thuộc phạm vi cai quản theo hiện tượng của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ đạo Việc thực hiện các trách nhiệm thực hành Hiến pháp, lao lý, các văn bản của ban ngành bên nước cung cấp bên trên, của Hội đồng dân chúng và Ủy ban quần chúng huyện; đảm bảo an toàn quốc phòng, bình yên với riêng lẻ tự, bình an làng hội; bảo đảm tài sản của cơ sở, tổ chức, bảo lãnh tính mạng, tự do thoải mái, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và công dụng đúng theo pháp không giống của công dân; thực hiện những biện pháp cai quản người dân trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo và Chịu đựng trách nát nhiệm về buổi giao lưu của hệ thống hành bao gồm bên nước từ thị trấn đến cửa hàng, bảo đảm an toàn tính thống tốt nhất, nối liền của nền hành chính; lãnh đạo công tác làm việc cải tân hành thiết yếu với cải tân công vụ, công chức vào khối hệ thống hành thiết yếu đơn vị nước nghỉ ngơi địa phương;

5. Đình chỉ câu hỏi thực hành hoặc huỷ bỏ văn bản trái lao lý của phòng ban chuyên môn ở trong Ủy ban dân chúng thị xã cùng văn phiên bản trái luật pháp của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp cho xóm. Đình chỉ vấn đề thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng quần chúng. # cung cấp buôn bản, báo cáo Ủy ban quần chúng huyện nhằm ý kiến đề xuất Hội đồng dân chúng thị xã bến bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp xã; ủy quyền mang lại Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị xã hoặc tín đồ đứng đầu tư mạnh quan liêu trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # thị trấn tiến hành trách nhiệm, quyền lợi vào phạm vi thđộ ẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

7. Quản lý cùng tổ chức sử dụng gồm hiệu quả văn phòng, gia tài, phương tiện thao tác làm việc cùng ngân sách nhà nước được giao bên trên địa phận thị xã theo phép tắc của pháp luật;

8. Tổ chức câu hỏi tkhô cứng tra, bình chọn, giải quyết năng khiếu năn nỉ, cáo giác, cách xử lý vi bất hợp pháp giải pháp, tiếp công dân theo khí cụ của pháp luật;

9. Chỉ đạo tiến hành những giải pháp bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên, chống, kháng cháy, nổ; chỉ huy với vận dụng các phương án nhằm xử lý các công việc bất chợt xuất, nguy cấp vào phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bình yên, riêng biệt tự, an toàn buôn bản hội trên địa phận thị xã theo dụng cụ của pháp luật;

10. Thực hiện nay nhiệm vụ, quyền hạn bởi cơ sở đơn vị nước cung cấp trên phân cấp, ủy quyền.