Tiếng Hàn sơ cung cấp bao hàm hầu hết ngữ pháp cơ bản độc nhất cùng được áp dụng nhiều duy nhất vào cuộc sống thường ngày hoặc câu văn mỗi ngày.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng hàn

Đặc biệt Khi cầm cố dĩ nhiên đông đảo ngữ pháp sơ cấp này, bạn sẽ thực hiện giờ đồng hồ Hàn nhuần nhuyễn hơn. Đồng thời có tác dụng nền tang nhằm học tập lên các điểm ngữ pháp trung - thời thượng. Du học Nước Hàn inhopmypham.com tổng hòa hợp 91 điểm ngữ pháp sơ cung cấp theo giáo trình tiếng Hàn sơ cấp cho của Đại học tập Quốc gia Seoul. Giáo trình giờ Hàn Đại học tập Quốc gia Seoul là cỗ giáo trình chuẩn chỉnh tốt nhất, được không ít trường Đại học Hàn Quốc áp dụng nhằm dạy dỗ giờ Hàn đến du học sinh Quốc tế. Mong rằng cùng với 91 điểm ngư pháp sơ cung cấp này, các bạn sẽ thực hiện giờ đồng hồ Hàn chính xác và tiện lợi hơn. Đặc biệt đang đạt điểm trên cao vào kỳ thi năng lượng tiếng Hàn TOPIK.

*

 

91 ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp phần 2 (Cliông xã để xem)

 

1. N + 은/는 -> S

- Trợ từ bỏ chủ ngữ thua cuộc danh từ, biến chuyển danh trường đoản cú thành công ty ngữ trong câu

- Danh tự bao gồm phụ âm cuối + 은, danh tự không có phụ âm cuối + 는- Nhấn rất mạnh tay vào phần vị ngữVí dụ:+ 저는 학생입니다 > Tôi là học sinh+ 밥은 맛있어요 > Cơm thì ngon

 

2. N + 이/가 -> S : Tiểu từ nhà ngữ

- Tiểu chủ ngữ lép vế danh từ, biến đổi danh từ thành nhà ngữ trong câu, tương tự 은/는- Danh từ bỏ gồm phú âm cuối + 이, danh tự không tồn tại phụ âm cuối + 가- Nhấn rất mạnh tay vào phần chủ ngữVí dụ:+ 제가 학생입니다 > Tôi là học sinh+ 이 집이 크네요 > Căn công ty khổng lồ quá

 

3. N + 을/를 -> O : Tân ngữ

- Đứng sau danh trường đoản cú đóng vai trò tân ngữ trong câu, là đối tượng người tiêu dùng (bạn, đồ, loài vật...) bị công ty ngữ tác động lên.Ví dụ+ 저는 밥을 먹어요 > Tôi ăn uống cơm+ 엄마가 김치를 사요 > Mẹ tôi sở hữu Kimchi

 

4. N + 입니다 : Là

- Đuôi câu có mang, lép vế danh từ bỏ quan niệm nhằm giải thích mang đến nhà ngữ

- Đuôi câu này Có nghĩa là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ tối đa vào tiếng HànVí dụ:+ 저는 학생입니다 -> Tôi là học tập sinh+ 제 형은 선생님입니다 > Anh tôi là giáo viên

 

5. N + 입니까? : Có đề xuất là ....? 

- Đuôi câu nghi ngờ của 입니다- Đuôi câu này có nghĩa là "Có đề xuất là..."- Là đuôi câu kính ngữ tối đa vào tiếng HànVí dụ:+ 당신은 학생입니까? -> Quý khách hàng có phải là học sinh không?+ 민수 씨는 한국 사람입니까? > Bạn Minsu có phải là tín đồ Hàn Quốc không?

 

6. N + 예요/이에요: Là 

- Đuôi câu khái niệm, che khuất danh từ bỏ định nghĩa nhằm lý giải mang đến nhà ngữ

- Đuôi câu này tức là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ thân thiện trong giờ đồng hồ Hàn, mức độ kính ngữ thấp hơn 입니다Ví dụ:+ 저는 학생이에요-> Tôi là học tập sinh+ 저는 요리사예요-> Tôi là đầu bếp

 

7. N + 이/가 아닙니다: Không yêu cầu là

- Đuôi câu lấp định, che khuất danh từ nhằm mục đích đậy định chủ ngữ

- Đuôi câu này Có nghĩa là "Không buộc phải là"- Là đuôi câu kính ngữ tối đa vào giờ Hàn, là dạng che định của 입니다

Ví dụ:+ 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi không phải là bạn Việt Nam+ 이 시람은 제 친구가 아닙니다 > Người này chưa phải là bạn của tôi

 

8. N + 이/가 아니에요 : Không đề nghị là

- Đuôi câu lấp định, che khuất danh tự nhằm mục tiêu đậy định nhà ngữ- Đuôi câu này tức là "Không yêu cầu là"- Là đuôi câu kính ngữ gần gũi vào giờ Hàn, là dạng phủ định của 예요/이에요

Ví dụ:+ 이것은 책이 아니에요 > Cái này không phải quyển sách+ 저 분은 우리 교수가 아니에요 > Vị kia không phải GS của bọn chúng tôi

 

9. N + 하고/와/과+ N : Và, với

- Liên từ nối giữa 2 danh từ bỏ, nhằm diễn tả sự ngã sung

- Được dịch là "Và"- Còn Có nghĩa là "với" lúc thực hiện vào kết cấu (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng nào đó + 하고/와/과 + Động từ)

Ví dụ:+ 밥하고 고기를 먹어요-> Tôi nạp năng lượng cơm và thịt+ 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi tới trường với các bạn tôi

10. V/A + ㅂ니다/습니다

- Đuôi câu kính ngữ trang trọng lịch lãm độc nhất vô nhị đến hễ từ/tính từ- Động/tính tự bao gồm prúc âm cuối + 습니다- Động/tính tự không tồn tại phụ âm cuối + ㅂ니다

Ví dụ:+ 저는 밥을 먹습니다 > Tôi nạp năng lượng cơm+ 지금 잡니다 > Bây giờ đồng hồ tôi ngữ+ 날씨가 덥습니다> Thời máu nóng+ 이거는 너무 비쌉니다 > Cái này mắc quá

 

 

11. V/A + 아/어/여요

- Chia đuôi kính ngữ thân thiết đến Động từ/tính từ- Mức độ kính ngữ tốt hơn 습니다/ㅂ니다- Đuôi câu này chia thành 3 trường hợpTrường đúng theo 1: V/A + 아요- Động tính từ đựng nguyên âm 아 trước 다 và không tồn tại phú âm cuối (pathcim) + 요+ 가다 + 요 > 가요+ 자다 + 요 > 자요+ 비싸다 + 요 > 비싸요- Động tính tự cất nguan tâm 아/오 trước 다 phân tách cùng với 아요+ 받다 + 아요 > 받아요+ 찾다 + 아요 > 찾아요+ 오다 + 아요 > 오아요 > 와요+ 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요+ 속다 + 아요 > 속아요

Trường thích hợp 2: V/A + 어요- Tất cả rượu cồn tính tự ko cất ngulặng âm 아/오 trước 다 chia với 어요+ 먹다 + 어요 > 먹어요+ 읽다 + 어요 > 읽어요+ 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요Trường hợp 3: V/A + 여요- Tất cả cồn tính từ bỏ xong xuôi bằng 하다 phân tách cùng với 어요 với thay đổi thành 해요+ 사랑하다 + 여요 > 사랑해요+ 공부하다 + 여요 > 공부해요Chú ý- Các đụng tính từ chứa nguim âm 어,내 trước 다 chỉ phân tách cùng với 요+ 서다 > 서요+ 지내다 > 지내요+ 빼다 > 빼요

 

12. N + 에서: Ở, tại, từ

- Trợ tự 에서 che khuất cồn trường đoản cú chỉ vị trí chốn- N + 에서 được dùng vào 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Ở" Lúc câu dứt bởi đụng trường đoản cú hành động (chưa phải hễ từ di chuyển) nhỏng ăn uống, uống, đàn dục... nhằm miêu tả địa điểm nhưng hành động diễn ra+ 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi ăn cơm sinh sống nhà+ 우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요 > Chị tôi đọc sách làm việc tlỗi viện- Được dịch là "Từ" lúc câu chấm dứt bởi hành vi dịch chuyển nlỗi xuất phát, tới từ, lôi ra..., để mô tả chỗ nhưng hành vi xuất phát+ 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi tới từ Việt Nam+ 이 버스가 벤탄시장 장류장에서 출발했어요 > Xe bus này xuất phát từ trạm xe bus chợ Bến Thành

 

13. N + 에: Đến, Tại, Vào

- Trợ tự 에 che khuất danh trường đoản cú chỉ vị trí chốn- N + 에 được dùng vào 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Đến" Khi câu xong bởi đụng trường đoản cú chỉ sự dịch rời nhỏng đi, mang lại, đặt... nhằm diễn đạt chỗ mà hành vi hướng đến- Được dịch là "ở" Khi câu hoàn thành bởi rượu cồn từ bỏ chỉ sự mãi sau 있다/없다 (sinh sống, không ở/ có, không có)+ 학교에 가요-> Tôi đi cho trường+ 집에 있어요-> Tôi ngơi nghỉ nhà

- Trợ từ 에 lép vế danh tự chỉ thời gian- Được dịch và "Vào" (thời hạn làm sao đó)+ 월요일에 > Vào trang bị 2+ 한 시에 > Vào lúc 1 giờ

14. 안+ V/A: Không

- Ngữ pháp phủ định hễ từ/tính từ bỏ trong tiếng Hàn- Được dịch là không- Được sử dụng nhiều phần vào văn uống nóiVí dụ:+ 오늘 학교에 안 가요 > Hôm ni tôi không đi mang đến trường+ 날씨가 안 추워요> Thời huyết không lạnhChụ ý: Động trường đoản cú xong xuôi bằng cội 하다 , 안 đứng trước 하다

+ 엄마가 요리 안 해요> Mẹ tôi ko thổi nấu ăn

15. V/A + 지 않다: Không

- Ngữ pháp che định rượu cồn từ/tính tự vào tiếng Hàn- Được dịch là không- Tương tự ngữ pháp 14, mặc dù ngữ pháp này thường được thực hiện phần lớn trong văn viếtVí dụ:+ 이걸 사지 않아요 > Tôi không download mẫu này+ 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn uống này sẽ không cay

 16. N + 이/가 있다/없다: Có, ko có

- Ngữ pháp ssinh sống hữu- 있다/없다 đứng sau danh trường đoản cú chỉ fan, đồ vật... mà nhà ngữ ssống hữu- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không tồn tại (없다)" gì đóVí dụ:+ 저는 돈이 있어요 > tôi có tiền+ 저는 차가 없어요 > tôi không tồn tại xe

 

17. N + 에 있다/없다: Ở, ko ở

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không có (없다)" gì đóVí dụ:+ 제 집이 호치민 시에 있어요 -> Nhà tôi sống TPHCM+ 제 친구가 집에 없어요 -> Bạn tôi không tồn tại (ở) nhà

 

18. Nơi vùng + địa chỉ + 에 있다/없다

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không tồn tại (없다)" gì đó- Các danh từ vị trí : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: Bên nên, 왼쪽 : bên trái, 안: trong, 밖: bên cạnh, 가운데: giữa, 옆: cạnh bên, 근처 : gầnVí dụ:+ 책이 책상 위에 있어요> Quyển sách sinh hoạt bên trên bàn+ 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > Nhà tôi làm việc sau công viên+ 린 씨가 화 씨 오랜쪽에 있어요 > Linh ngơi nghỉ bên đề xuất Hoa

 

19. V/A + 고: Và

- Ngữ pháp nối thân 2 cồn từ hoặc tính từ bỏ cùng nhau diễn tả vế sau bổ sung đến vế trước- Được dịch là "Và"Ví dụ:+ 책을 읽고 자요 > Tôi xem sách và ngủ+ 음식이 맛있고 조금 매워요 > Món ăn uống ngày ngon cùng khá cay

20.

Xem thêm: Các Công Thức Hóa Học Lớp 8, 9 Cơ Bản Cần Nhớ, Các Công Thức Hóa Học Lớp 8, 9 Cơ Bản Cần Nhớ

V/A + 았/었/였다: Đã

- Ngữ pháp thì thừa khứ- Được dịch là "đã"- Chia với đụng từ/tính từVí du:+ 학교에 갔어요> Tôi đã đến trường+ 책을 읽었어요> Tôi sẽ phát âm sách

21. V + 으세요/세요: Hãy

- Đuôi câu cầu khiến, trải đời bạn nghe thao tác làm việc gì một cách lịch sự- Được dịch là "Hãy"Ví dụ:+ 열심히 공부하세요 > Hãy học tập chăm chỉ+ 책을 많이 읽으세요 > Hãy phát âm các sách vào

 

22. V + 읍/ㅂ시다: Nha

- Đuôi cầu rủ rê một biện pháp lịch sự, ước muốn kẻ đối diện thuộc thao tác làm việc gì đó- Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ:+ 학교에 같이 갑시다 > Chúng ta thuộc đi dến trường nha+ 한국 음식을 먹읍시다 > Cùng ăn món Hàn nhé !

 

23. N + 도: Cũng

- 도 lép vế danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Cũng"- 도 hoàn toàn có thể thay thế cho những trợ trường đoản cú 이/가, 은/는, 을/를Ví dụ:

+ 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học giờ Hàn+ 케이크도 먹고, 커피도 마셔요 > Tôi cũng ăn uống bánh và cũng uống cà phê nữa+ 월요에도 태권도를 배워요 > Vào thứ 2 tôi cũng học tập Taekwonvày nữa

 

24. N + 만: Chỉ

- 만 che khuất danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Chỉ"- 만 rất có thể sửa chữa cho các trợ từ bỏ 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ:+ 화 씨만 베트남 사람입니다 > Chỉ bao gồm Hoa là fan VN+ 오늘 빵만 먹어요 > Hôm nay tôi chỉ ăn uống bánh mỳ thôi

 

25. V/A + 지만: Nhưng, cơ mà mà

- 지만 thua cuộc hễ từ/tính từ diễn đạt sự đối lập giữa 2 vế- Ngữ pháp này được là "nhưng"

Ví dụ:+ 한국어가 어렵지만 재미있어요-> Tiếng Hàn cạnh tranh mà lại trúc vị+ 오늘 수업이 있지만 내일 수업이 없어요 > Hôm nay tôi tất cả lớp học tuy vậy mày mai tôi không có

26. V/A + 을/ㄹ까요? Nha? Nhé?

- Đuôi câu hỏi 을/ㄹ까요? mô tả bài toán hỏi ý kiến người đối diện về việc gì đấy hoặc rủ rê ai thao tác làm việc nào đó.- Ngữ pháp này được dịch là "Nha?", "nhé?", "không?"

+ 내일 영화를 볼까요? -> Ngày mai đi xem phlặng nha?

+ 이 옷은 예쁠까요? -> (quý khách hàng thấy) chiếc áo này đẹp mắt không?

 

27. V/A + 네요: Cảm thán

- Đuôi câu 네요 diễn tả sự cảm thán của bạn nói về việc Việc, sự vật nào đó

Ví dụ:+ 오늘 날씨가 덥네요-> Hôm nay thời tiết lạnh ghê

+ 오~ 눈이 오네요-> Ồ tuyết rơi rồi kìa

 

28. V/A + (으)시다: Động từ bỏ kính ngữ

- Kính ngữ hoá động từ bỏ, dịch chuyển tự thường xuyên thành vi từ kính ngữ, diễn tả sự tôn trọng của bạn nói với ngôi thứ hai, ngôi sản phẩm 3 (ko cần sử dụng đến ngôi sản phẩm công nghệ 1)- Tương từ bỏ việc biến hóa tự đụng từ bỏ Ăn > Dùng bữa, Chết > Qua đời...- Động tính từ có phú âm cuối phân chia với 으시다, hễ tính tự không có phú âm phân chia với 시다

Ví dụ:+ 가다-> 가시다: Đi

+ 읽다-> 읽으시다: Đọc

 

29. N 부터 ~ N 까지: Từ ~ đến

- Ngữ pháp mô tả khoảng cách thời hạn, trường đoản cú mốc thời gian này cho mốc thời hạn khác- 부터 là "từ", 까지 là "đến"Ví dụ:

+ 월요일부터 금요일까지 한국어를 공부해요 > Tôi học tiếng Hàn tự thứ 2 mang lại thiết bị 6+ 어제부터 오늘까지 시험공부를 열심히 해요 > Từ ngày hôm qua mang đến hôm nay tôi học thi siêng chỉ

 

30. N 에서~ N까지: Từ ~ đến

- Ngữ pháp diễn tả khoảng cách địa lý, trường đoản cú khu vực này mang lại khu vực khác- 에서 là "từ", 까지 là "đến"

Ví dụ:+ 집에서 학교까지 버스를 타면15분 걸려요 > Nếu đi xe bus trường đoản cú công ty tôi mang lại trường thì mất 15p+ 학교에서 도서관까지 걸어요 > Tôi đi bộ sóng ngắn từ trường mang lại thỏng viện

 

31. V/A + 아/어/여서: Rồi, vì chưng...nên

- Ngữ pháp này được dùng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Rồi" Khi biểu đạt 2 hành động xảy ra theo lắp thêm trường đoản cú thời gian trước cùng sauVí dụ:+ 밥을 먹어서 뉴스를 들어요 > Tôi nạp năng lượng cơm rồi tôi nghe tin tức+ 일어나서 세수해요-> Tôi ngủ dậy rồi rửa mặt- Được dịch là "Vì...cần..." để miêu tả nguim nhân và kết quả, vế trước là nguim nhân của vế sauVí dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요> Vì ttách mưa nên tôi không đi học được

 

Chụ ý: Trước 아/어/여서 ko phân chia quá khứ, và sau 아/어/여서 không phân tách cầu khiến, mệnh lệnh

 

32. V/A + 을/ㄹ 거예요: Sẽ

- Ngữ pháp diễn hành động trong tương lai có sự tính tân oán, dự tính- Động tính tự tất cả prúc âm cuối chia với 을 거예요, đụng tính từ không có phú âm cuối phân tách với ㄹ 거예요- Được dịch là "Sẽ"Ví dụ:

+ 내년에 결혼할 거예요-> Năm sau tôi vẫn kết hôn+ 이번 주말에 졸업장을 받을 거예요 > Cuối tuần này tôi vẫn nhận bởi xuất sắc nghiệp

 

33. V/A + 겠다: Sẽ

- Ngữ pháp miêu tả trình bày hành động sau đây chưa tồn tại sự tính toán lâu bền hơn mà lại có sự quyết trung khu của bạn nói- Được dịch là "Sẽ"

 

Ví dụ:

+ 열심히 공부하겠습니다! -> Tôi đã học siêng chỉ+ 내일 학교에 혼자 가겠다 > Ngày mai tôi đã đi mang lại ngôi trường 1 mình

 34. V + 지 말다: Đừng

- Đuôi câu biểu hiện sự ngăn uống cản của người nói với người đối diện- Được dịch là "Đừng"

 

Ví dụ:+ 지금12시예요. 텔레비전을 보지 말아요 > Bây giờlà 12h rồi. Đừng coi TV nữa+ 이런거를 먹지 마세요 > quý khách hàng chớ nạp năng lượng thiết bị này nữa

 

35. V + 아/어/야 되다: Phải

- Ngữ pháp mô tả việc mà nhà ngữ cần làm- Được dịch là "phải"

Ví dụ:+ 한국어를 열심히 공부해야 돼요 > Tôi phải học tiếng Hàn chăm chỉ+ 너 운동을 많이 해야 돼여 > Bạn nên tập TD các vào

 

36. V/A + 지요? Nhỉ? Chứ?

- Đuôi câu nghi hoặc mô tả sự mong ước, đồng tình, xác nhận của người nói từ bỏ tín đồ đối diện- Được dịch là "Nhỉ?" , "Đúng không?", "Chứ?"Ví dụ:+ 여기가 좋지요? -> Ở trên đây tốt thiệt nhỉ?

 

37. V + 고 있다: Đang

- Ngữ pháp mô tả một hành vi vẫn ra mắt sống ngày nay, là thì bây chừ tiếp diễn- Được dịch là "Đang"Ví dụ:+ 숙제를 하고 있어요-> Tôi đã có tác dụng bài xích tập+ 란 씨는 음악을 듣고 있어요 > Lan đang nghe nhạc

 

38. V + 고 싶다: Muốn

- Ngữ pháp biểu hiện sự ước muốn của bạn nói- Được dịch là "Muốn"Ví dụ:

+ 그 옷을 사고 싶어요-> Tôi hy vọng tải cái áo đó+ 이영화를 보고 싶어요 > Tôi muốn xem bộ phim này

 

39. 못 + V : không được

- Ngữ pháp miêu tả năng lực thiết yếu xẩy ra của vấn đề gì đó, cho dù bạn muốn cũng muốn làm- Được dịch là "Không được"- 못 đứng trước động trường đoản cú, tuy vậy, cùng với động trường đoản cú xong bởi 하다, 못 đứng trước 하다Ví dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요-> Ttránh mưa yêu cầu tôi không đi học được+ 밖에 너무 시끄러워서 집중 못 해요 > Vì bên phía ngoài ầm ĩ quá nên tôi ko tập trung được

40. V + 지 못하다: Không được

- Ngữ pháp này hoàn toàn giống như 못 + V- Ngữ pháp này thường dùng trong văn uống viết, còn 못 + V thường được sử dụng vào vnạp năng lượng nóiVí dụ:+ 비가 와서 학교에 가지 못해요-> Trời mưa bắt buộc tôi ko tới trường được+ 오늘 손이 아파서 피아노를 치지 못해요 > Hôm ni tôi bị đau tay đề xuất tôi ko chơi Piano được 

41. V/A + 으면/면: Nếu ... thì

- Ngữ pháp diễn đạt ĐK và tác dụng của một vấn đề nào đó- Được dịch là trường hợp...thì... Ví dụ:+ 돈이 많으면 집을 살 거예요-> Nếu có khá nhiều tiền tôi sẽ tải nhà+ 이번 학기에 일등을 하면 장학금을 받을 수 있어요 > Nếu học tập kỳ này tôi đạt hạng 1 thì sẽ hoàn toàn có thể dìm học bổng đó

42. V + (으)려고 하다: Định

- Ngữ pháp diễn tả dự tính của fan nói- Được dịch là "định"Ví dụ:+ 내일 병원에 가려고 해요 -> Ngày mai tôi định đi dịch viện+ 이따가 밥을 먹으러 거요 > Lát nữa tôi định đi ăn uống cơm

 

43. V + 아/어/여 주다: Làm bài toán gì đấy CHO ai đó

- Đuôi câu biểu lộ việc công ty ngữ thao tác gì đến ai đó- Được dịch là "...cho"Ví dụ:+ 수업이 끝나고 전화해 줘요-> Kết thúc giờ học tập thì Call đến tôi nha+ 돈을 빌려주세요 > Hãy cho tôi mượn tiền nhé

 

44. N + (으)로: Bằng, đến

- Ngữ pháp này áp dụng vào 2 ngữ cảnh- Danh tự gồm phụ âm cuối chia với 으로, danh tự không có phú âm cuối phân tách với 로- Được dịch là "bằng", "bởi" nhằm diễn tả cách tiến hành, phương thơm biện pháp làm việc gì đó- Được dịch là "đến" lúc thua cuộc danh tự xứ sở nhằm diễn tả hướng của hành vi mang đến ở đâu đó

Ví dụ:+ 인터넷으로 검색해요 > Tìm tìm bằng Internet+ 민수 씨는 밥을 젓가락으로 먹어요 > Minsu ăn cơm trắng bằng đũa + 이버스가 서울 대학교로 가지요? Xe bus này đi mang lại ngôi trường ĐH Seoul đúng không?

 

45. N + 에게/한테/께: Đến...

- 에게/한테/께 lép vế danh trường đoản cú chỉ bạn, diễn đạt đối tượng người dùng nhưng mà hành vi hướng đến- Dịch là "đến", "cho"- 에게 hay sử dụng vào văn viết, 한테 hay được dùng trong văn uống nói, 께 cần sử dụng cho tất cả những người tất cả vai vế phệ (ông, bà, phụ vương, chị em, thầy cô...)Ví dụ:+ 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi gửi tlỗi mang lại bạn+ 언니가 부모님께 전화해요-> Chị tôi call dt đến bố mẹ

✌️ Bài viết được biên soạn bởi vì : Du học tập Hàn Quốc inhopmypham.com