*
Nguồn hình: Quỹ Phật Pháp – Viet Rigpage authority Dzambala Fund ProjectNgài Hoàng Thần Tài Tên Anh: Yellow Dzambala, Tên Phạn: Jambhala Tên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་
Văn uống bạn dạng cội Tạng cùng Anh với dịch giờ Việt tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Thần chú hoàng thần tài cầu tài lộc và may mắn

Bài Nguyện Hoàng Thần Tài như được cửa hàng đhình ảnh vì H.E. Rigzin Dorjee Rinpoche, theo dòng Nyingma của Kyên ổn cưng cửng quá.

Bài Nguyện Bảy Dòng Đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh

ཧཱུྂ༔ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

HUNG! ÖRGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAMHung.Ở phía Tây Bắc của xứ đọng Uddiyamãng cầu,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

PEMA GESAR DONG PO LA,Trên nhụy của hoa sen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YA TSEN CHOK GI NGÖ DRUP.. NYENgài dành được thành quả kỳ diệu về tối thượng.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

PEMA JUNG NE ZHE SU DRAKLừng danh là Đức Liên Hoa sinh,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

KHOR DU KHANDRO MANG PÖ KORBao quanh vì chưng các Không hành nữ.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

KHYE KYI JE SU DAG DRUPhường KYItheo chân Ngài bé thực hành thực tế.

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

JIN GYI LAB CHIR SHEG SU SÖLXin Ngài mang đến ban gia trì đến bé.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

GURU PEMA SIDDHI HUNG

སྒྱབས་སེམས་ནི།

Bài Nguyện Quy Y với Phát Bồ Đề Tâm

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ།

NAMO KÖN CHOG SUM DANG TSA WA SUMCon xin quy y Tam Bảo, Tam Căn

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ

KYAB NE NAME LA KYAB SU CHIvà toàn bộ các nguồn quy y

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཕྱིར།

DRO KÜN SANG GYE LA GÖD CHIRVì ước vọng chuyển toàn bộ chúng sinch vào Phật trái,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།

JANG CHUB CHOG TU SEM KYE DOCon xin phạt trung tâm vô thượng Bồ đề.

Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

ལྷོ་དབུས་ཛ་བྷ་ལ་སེར་མོཿ

LHO U ZAM BHA LA SER POBậc Hộ chủ của phương thơm nam giới là Phật Bảo Sanh, Hoàng Thần Tài,

ནོར་བུ་སངས་གཞོང་ཕྱག་བརྣམསཿ

NOR BU SANG ZHONG CHAK NA NAMNgài duy trì một bát kho báu đầy vàng

ཤར་འཁོར་དགཀར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR KHOR KAR PO DAR KAR DZINBổn Tôn phương thơm Đông, thân sắc đẹp white cùng rất cờ phướn color trắng

ལྷོ་འཁོར་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO KHOR SER PO DAR SER DZINBổn Tôn phương Nam, thân sắc đẹp đá quý, cùng với cờ phướn color đá quý.

ནུབ་འཁོར་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB KOR MAR PO DAR MAR DZINBổn Tôn phương Tây, thân nhan sắc đỏ, cùng với cờ phướn màu đỏ

བྱང་ལ་འཁོར་ལྗང་གུ་ལྗང་འཛིནཿ

GYANG KHOR JANG GUD JANG DZINBổn Tôn phương Bắc, thân nhan sắc xanh lá cây, cùng rất cờ phướn màu xanh da trời lá cây

ཤར་ལྷོ དགར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR LHO KAR PO DAR KAR DZINBổn định Tôn phương thơm Đông Nam, thân sắc đẹp White, cùng với cờ phướn màu trắng

ལྷོ་ནུབ་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO NUB MAR PO DAR MAR DZINBổn định Tôn phương thơm Tây Nam, thân sắc đẹp đỏ, cùng với cờ phướn color đỏ

ནུབ་བྱང་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB JANG SER PO DAR SER DZINBổn định Tôn phương thơm Tây Bắc, thân dung nhan kim cương, với cờ phướn màu vàng

བྱང་ཤར་སྔོན་ཕོ་དར་སྔོན་འཛིནཿ

JANG CHAR NGON PO DAR NGON DZINBổn Tôn phương thơm Đông Bắc, thân sắc xanh domain authority trời, cùng rất cờ phướn màu xanh domain authority trời

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཚ་ལུགས་མཐུནཿ

TSO KHOR THAM JED CHA LUG THUNĐấng Hộ Chủ tài bào, Hoàng Thần Tài, thuộc toàn cục đoàn tùy tùng trong xiêm y hài hòa

ཞབས་རྣམ་ཐམས་ཅད་འདོར་ཐབས་བཞུགསཿ

ZHAB NAM THAM JED DOR THAB ZHUGCác Bậc toàn trí vẫn thực hành buông xả một giải pháp thiện nay xảo,

དར་དར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱན་བརྒྱནཿ

DAR DANG RIN CHEN JYAN JI JYENvà trang trí bằng lụa là thuộc các thứ trang sức quý quý báu

ལྷོ་ཡི་ཛཾ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་དགུཿ

LHO YI ZAM LHA TSO KHOR GUChín Bổn định Tôn tài bảo vào Bảo Sanh cỗ,

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་གནས་འདིར་ཕྱོནཿ

LHO YI CHOG NE NE DIR JYONđến phía trên tự mỗi hướng trong không gian

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཕྱ་དང་གཡངཿ

LHO YI CHOG NE CHYA DANG YANGBậc toàn trí làm cho lớn mạnh vận may cùng sự giàu có.

Xem thêm: Kết Quả Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2017 Theo Tên, Bằng Số Báo Danh

ལྷོ་སྥྱིན་བཞིན་དུ་འཐིབས་ཤིང་བྱོནཿ

LHO JIN ZHIN DU THIB SHING JYONNguyện các Ngài vân tập giống như những đám mây để làm lợi mang đến toàn bộ chúng sinch.

ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིན་རྗེའི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

LHO CHOG SHIN JEI CHA YANG KHUGNguyện Đấng hàng phục cái chết ban cho suôn sẻ và phước lành.

འཇམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

JAM BU LING GI CHA YANG GUKNguyện đến toàn thế giới được như mong muốn cùng tài lộc

རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

CHA NAK YUL CHI CHA YANG GUKNguyện nước nhà bọn chúng con được như ý cùng tài lộc

དར་པོའི་དར་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

DAR POI DAR YANG DIR GUK JIKNguyện cờ phước tăng như mong muốn cùng tài lộc.

བཙན་པོའི་བཙན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

TSAN POI TSAN YANG DIR GUK JIKNguyện những người thống trị lớn lên mạnh bạo.

ཕྱུག་པོའི་ཕྱུག་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

CHUK POI CHUK YANG DIR GUK JIKNguyện của nả tăng thêm trưởng không ngừng

ཕན་པོའི་ཕན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

PHEN POI PHEN YANG DIR GUK JIKNguyện của nả của người giàu càng ngày càng tăng

ཡང་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབཿ

YANG TSAE DI LA JUD JIG POBNguyện của cải vẫn hóa học đầy rất nhiều bé tàu

དའ་དར་འདི་ལ་འོད་ཞུགས་ཅིགཿ

DA DAR DI LA OD SHUK JIGÁnh sáng sủa pchờ ra cùng tổng hợp vào mũi tên.

ལྷོ་ཡི་ནོར་ལྷ་མཆེད་དགུ་ལཿ

LHO YI NOR LHA CHED DU LAChín Bổn Tôn tài bảo

ཡང་བཞོས་ས་ཕུད་གཏོར་བཞེསཿ

YANG SHO SA PUD CHOD TOR ZHEHãy chấp nhận vật dụng phđộ ẩm cúng nhường nhịn sự phồn thịnh, bánh torma và thực phẩm.

ཇ་ཆང་སྐྱེམས་ཀྱིས་གསོལ་ཞིང་མཆོདཿ

CHA CHANG KYEM KYI DOL ZHING CHODChúng nhỏ xin cúng dường tsoát, bia với thức uống mang lại ruộng phước.

ཡང་རྫས་ཆོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བ་མྐངཿ

YANG DZE CHOG KYI THUG DAM KANGXin giữ khẳng định của Ngài ngừng ước nguyện của chúng bé.

Xem thêm: Bán Buôn Xúc Xích Tại Hà Nội Thực Phẩm Chính Hãng, Bán Buôn Xúc Xích Đức Việt Tại Hà Nội

བན་ཕྱུག་འཕན་དར་དངོས་གྲུབ་རྕོལཿ

PHAN CHUK PHEN DAR NGO DRUB TSOLBan cho nhỏ sức khỏe, của nả cùng chiến thắng.

Trì tụng câu crúc Hoàng Thần Tài

ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ༌ཡེ༌སྭཱ༌ཧཱ།ཨོ་ཛཾ་བྷ་ཛ་ལནྜ་ཡེ་སྰ་ཧྰཿ

Thần chụ Tạng:OM DZAM BHA LA DZA LEN TRA YE SO HA

Thần crúc Phạn:Oṃ Dzaṁbhala Dzalēnḍāyē Svāhā

Phiên Âm Việt:Ôm, Giăm Ba La, Gia Lênh Đa Dê, Sô Ha

Bài Nguyện Hồi Hướng Bốn Dòng

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད །།

SOD NAM DI YI THAM CHED ZIG PA NYIDNguyện nhờ công đức này, thuộc phiên bản tánh toàn tri,

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང༌།།

THOM NEI NYEI PAI DRA NAM PHAM CHEI SHINGChiến chiến hạ trọn vẹn của toàn bộ các tác động tiêu cực

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི།།

KYE GA NA CHI’I BA LONG TRUG PA YIcủa các con sóng láo loạn của sinh, già, bệnh với bị tiêu diệt,

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག།

SID PA’I TSO LEI DRO WA DROL WAR SHOGNguyện toàn bộ bọn chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi!