Trong bài xích này bọn họ đang tò mò về tài khon 353 – Quỹ khen thưởng trọn phúc lợi, được quy định tại điu 48 ca thông tư 133. Nội dung cụ thể nhỏng sau:

Nguim tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng làm phản chiếu số hiện tại bao gồm, tình hình tăng, bớt quỹ khen thưởng trọn, quỹ phúc lợi an sinh với quỹ thưởng ban quản lý điều hành và quản lý cửa hàng của chúng ta. Quỹ khen thưởng trọn, quỹ an sinh được trích trường đoản cú lợi nhuận sau thuế TNDoanh Nghiệp của bạn nhằm sử dụng cho công tác khen thưởng trọn, khuyến khcông dụng ích đồ dùng hóa học, giao hàng nhu yếu phúc lợi an sinh công cộng, nâng cao với cải thiện đời sống đồ gia dụng chất, lòng tin của tín đồ lao động.

Bạn đang xem: Quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 200


Dù vẫn có ứng dụng, nhưng mà kỹ năng Excel vẫn rất là đặc trưng cùng với kế toán thù, các bạn vẫn vững vàng Excel chưa? Hãy để tôi khiến cho bạn, đăng ký khoá học tập Excel:

*

*

b) Việc trích lập với áp dụng quỹ khen thưởng trọn, quỹ phúc lợi an sinh với quỹ ttận hưởng ban thống trị điều hành và quản lý chủ thể đề nghị theo chế độ tài chính hiện nay hành hoặc theo quyết định của chủ mua.

c) Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi an sinh, quỹ thưởng ban cai quản quản lý điều hành chủ thể bắt buộc được hạch toán thù chi tiết theo từng các loại quỹ.

d) Đối cùng với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi an sinh Lúc kết thúc cần sử dụng vào chế tạo, marketing, kế toán ghi tăng TSCĐ đôi khi ghi tăng Vốn đầu tư chi tiêu của nhà tải và bớt quỹ an sinh.

đ) Đối với TSCĐ chi tiêu, mua sắm bởi quỹ phúc lợi Khi chấm dứt sử dụng đến yêu cầu văn hóa, an sinh của bạn, kế toán ghi tăng TSCĐ cùng mặt khác kết chuyển từ bỏ Quỹ phúc lợi an sinh (TK 3532) quý phái Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (TK 3533). Những TSCĐ này hàng tháng ko trích khấu hao TSCĐ vào ngân sách nhưng mà cuối niên độ kế toán thù tính hao mòn TSCĐ một lần/một năm để ghi sút Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ.

Kết cấu và nội dung phản chiếu của Tài khoản 353 – Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi

Bên Nợ

Các khoản đầu tư quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ ttận hưởng ban làm chủ quản lý và điều hành công ty;Giảm quỹ phúc lợi an sinh đã hình thành TSCĐ Lúc tính hao mòn TSCĐ hoặc vày nhượng buôn bán, thanh lý, phạt hiện nay thiếu thốn khi kiểm kê TSCĐ;Đầu tứ, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi an sinh Khi chấm dứt Giao hàng yêu cầu văn hóa truyền thống, phúc lợi;Cấp quỹ khen ttận hưởng, an sinh mang đến cấp cho bên dưới.

Bên Có

Trích lập quỹ khen thưởng trọn, quỹ phúc lợi, quỹ ttận hưởng ban thống trị quản lý điều hành cửa hàng tự lợi nhuận sau thuế TNDN;Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi an sinh được cung cấp trên cấp;Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ tăng bởi chi tiêu, mua sắm TSCĐ bởi quỹ phúc lợi kết thúc chính thức được đưa vào và sử dụng mang lại tiếp tế, kinh doanh hoặc vận động văn hóa, phúc lợi.

Số dư bên Có

Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện tại còn của công ty.

Tài khoản bỏ ra tiết

Có 4 thông tin tài khoản cấp cho 2:

Tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện gồm, tình trạng trích lập cùng chi tiêu quỹ khen thưởng của chúng ta.Tài khoản 3532 – Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có, thực trạng trích lập cùng chi tiêu quỹ an sinh của người tiêu dùng.Tài khoản 3533 – Quỹ an sinh đã tạo ra TSCĐ: Phản ánh số hiện tại gồm, thực trạng tăng, giảm quỹ an sinh đã hình thành TSCĐ của người tiêu dùng.Tài khoản 3534 – Quỹ thưởng ban làm chủ quản lý công ty: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và đầu tư Quỹ thưởng trọn ban làm chủ điều hành quản lý công ty.

Cách hch tân oán mt s nghip v ch yếu

1) Trong năm lúc trợ thời trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế không phân phối

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

Xem thêm: Học Hát Bài Hát Đi Cắt Lúa, Đi Cắt Lúa Âm Nhạc Lớp 7 Có Lời

2) Cuối năm, xác định quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, kế toán thù ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế không phân phối

Có TK 353 – Quỹ khen ttận hưởng, an sinh (3531, 3532, 3534).

3) Tính tiền ttận hưởng cần trả cho công nhân viên cùng fan lao đụng không giống trong doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh (3531).

Có TK 334 – Phải trả bạn lao hễ.

4) Dùng quỹ phúc lợi nhằm bỏ ra trợ cấp khó khăn, bỏ ra đến công nhân viên cấp dưới với bạn lao cồn ngủ non, chi đến phong trào văn hóa truyền thống, văn nghệ quần chúng, kế toán ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có cácTài khoản 111, 112.

5) khi cung cấp thành phầm, hàng hóa trang trải bởi quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán phản chiếu doanh thu không bao hàm thuế GTGT yêu cầu nộp, kế toán ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh (tổng giá chỉ thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp (33311).

6) khi cung cấp trên cấp cho quỹ khen ttận hưởng, an sinh đến đơn vị cung cấp dưới, kế toán ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

Có những TK 111, 112.

7) Số quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi vị đơn vị cung cấp trên cấp cho xuống, kế toán ghi:

Nợ những TK 111, 112,…

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532).

8) Dùng quỹ phúc lợi an sinh cỗ vũ các vùng thiên tai, hỏa thiến, bỏ ra trường đoản cú thiện… kế toán ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112.

9) Lúc đầu tư, buôn bán TSCĐ dứt bằng quỹ phúc lợi an sinh đưa vào và sử dụng đến mục tiêu vnạp năng lượng hoá, an sinh của doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên ổn giá)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (giả dụ được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Nếu thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì nguyên ổn giá TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi an sinh đã hình thành TSCĐ.

10) Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, buôn bán bằng quỹ phúc lợi an sinh, sử dụng mang lại yêu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

11) Khi nhượng chào bán, tkhô cứng lý TSCĐ đầu tư, bán buôn bởi quỹ phúc lợi, cần sử dụng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

a. Ghi bớt TSCĐ nhượng phân phối, thanh khô lý:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Có TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

b. Phản ánh những khoản thu, đưa ra nhượng phân phối, tkhô hanh lý TSCĐ:

+ Đối với các khoản bỏ ra, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi (3532)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (ví như được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 334,…

+ Đối cùng với những khoản thu, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Có TK 353 – Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề nghị nộp (trường hợp có).

12) Trường hợp chủ cài đặt công ty lớn ra quyết định thưởng trọn mang lại Hội đồng quản ngại trị, Ban giám đốc trường đoản cú Quỹ thưởng trọn ban quản lý, điều hành quản lý công ty, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi an sinh (3354)

Có các TK 111, 112…

13) Trường hòa hợp chủ thể CP được chế tạo CP thưởng từ bỏ quỹ khen ttận hưởng nhằm tăng vốn đầu tư của chủ slàm việc hữu, kế toán ghi: