(KHÔNG CẦN MUA NỒI, CHỈ CẦN MUA BỘ KHUNG VẢI HAPPY KITCHEN+NỒI Tại NHÀ là có tức thì bộ đồ quần áo nghề có tác dụng bánh cuốn)

 

*

KHÔNG CẦN MUA NỒI, chỉ cần KHUNG VẢI HAPPY KITCHEN+NỒI NHÀ BẠN là có bộ đồ áo nghề làm bánh cuốn nắn. 

LINK SHOPEE:https://shopee.vn/product/84569089/2009189416?smtt=0.84570566-1616670205.9