Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 25m.Nếu từng chiều tăng lên 5m thì diện tích tạo thêm 1250m2.Tính diện tích S khu đất ban đầu


*

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 25m.Nếu mỗi chiều tăng lên 5m thì diện tích tăng lên 1250mét vuông.Tính diện tích khu đất nền ban đầu

Đọc thêm

Toán thù lớp 5


*

hotline chiều lâu năm của HCN là a, chiều rộng b

Vì chiều dài hơn chiều rộng 25m nên ta gồm : a - b = 25 => a= 25 +b

Nếu tăng diện tích S mỗi chiềuthêm 5mthì ta có chiều lâu năm hôm nay là ( a+5) với chiều rộng lớn bây giờ là (b+5)

Vìtăng diện tích mỗi chiềuthêm 5mthì dt tăng 1250m2đề nghị ta bao gồm : (a+5)x(b+5) - axb =1250

Ttuyệt a=25 +b vào phương trình bên trên ta có : ( 25 +b +5)x(b+5) - ( 25 +b )xb = 1250

(30+b)x(b+5) - 25b - b2=1250

30b + 150 +b2+5b -25b -b2=1250

10b + 150=1250

10b= 1100 => b = 1100/10=110

=> a = 135

Diện tích thuở đầu bằng 14850 m2


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự như

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài thêm hơn chiều rộng 25m.Nếu mỗi chiều tăng lên 5m thi diện tích tăng lên 1250mét vuông.Tìm diện tích S khu đất lúc đầu.

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 25m


Lớp 5 Tân oán
1
0

Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 25m. Nếu từng chiều tăng thêm 5m thì diện tích tạo thêm 1250mét vuông. Tính diện tích S khu đất nền thuở đầu.


Lớp 5 Toán thù
4
0

Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 25m. Nếu từng chiều tăng thêm 5m thì diện tích S tăng lên 1250m2. Tính diện tích S khu đất thuở đầu.

Xem thêm: Dây Chuyền Vàng Tây Nữ 1 Chỉ ? Dây Chuyền Vàng Nữ Đẹp


Lớp 5 Toán thù
36
0

1 khu đất nền Hcông nhân gồm chiều dài thêm hơn chiều rộng là 25m.Nếu mỗi chiều tăng thêm 5m thì diện yêu thích tăng 1250.Tính diện tích S ban đầu

Toán thù bồi 5 đó


Lớp 5 Toán
0
0

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài hơn chiều rộng 25m. Nếu từng chiều tạo thêm 5m thì diện tích S tạo thêm 1250mét vuông. Tính diện tích khu đất nền ban sơ.


Lớp 5 Toán thù
3
0

Một khu đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25m.Nếu tăng chiều rộng lớn lên tư lần thì diện tích S khu đất nền tạo thêm 600m2. Tính chu vi ban đàu của khu đất nền ?


Lớp 5 Toán thù
1
0

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 25m . Nếu mỗi chiều tạo thêm 5m thì diện tích tăng lên 1150 mét vuông. Tính diện tích khu đất nền đó


Lớp 5 Tân oán
6
0

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài hơn chiều rộng lớn 25m. Nếu từng chiều tạo thêm 5m thì diện tích thêm 1250mét vuông. Tính diện tích ban sơ.

Đáp số :........m2


Lớp 5 Toán thù
6
0

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 25 m. Nếu tăng từng chiều thêm 5 m thì diện tích tạo thêm 1250 m2. Tính diện tích ban đầu


Lớp 5 Tân oán
1
0

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN