Chỉ tiêu tuyển chọn sinh vào năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển là 1 trong.100 thí sinh. Điểm sàn XT của trường năm nay xê dịch tự 18 - 20 điểm tùy theo ngành. 

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Chính sách và Phát triển 2021 đã làm được công bố, điểm chuẩn chỉnh từ thời điểm ngày 24 đến 26 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên dưới.


Bạn đang xem: Học viện chính sách và phát triển

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Chính Sách cùng Phát Triển năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2021 đúng mực tốt nhất ngay sau khi ngôi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh thừa nhận Học Viện Chính Sách với Phát Triển năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Học Viện Chính Sách cùng Phát Triển - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Xem thêm: Điểm Sàn 39 Ngành Học Tại Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Có Những Ngành Nào

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310101 Kinch tế A00; A01; D01; C01 24.95
2 7310105 Kinch tế phát triển A00; A01; D01; C02 24.85
3 7310106 Kinc tế quốc tế A00; A01; D01; D07 25.6
4 7310112 Kinc tế số A00; A01; D01; C01 24.65
5 7310205 Quản lý Nhà nước C00; A01; D01; D09 24
6 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; C01 25.25
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.35
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 25.05
9 7380107 Luật Kinch tế C00; A01; D01; D09 26
Học sinh xem xét, để làm làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinch coi mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển chọn năm 2021 trên phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C01 24.9
2 7310105 Kinch tế phạt triển A00; A01; D01; C02 24
3 7310106 Kinc tế quốc tế A00; A01; D01; D07 25.5
4 7310112 Kinch tế số A00; A01; D01; C01 23.4
5 7310205 Quản lý Nhà nước C00; A01; D01; D09 21.9
6 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; C01 25.5
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24.9
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 25.2
9 7380107 Luật Kinch tế C00; A01; D01; D09 24.6
Học sinh chú ý, để triển khai làm hồ sơ chính xác thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển chọn năm 2021 tại đây
*
*
*
*
*
*
*
*