Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT Vật Lí 9

Bài 1 trang 4 sách bài bác tập Vật Lí 9: Khi đặt vào dây dẫn một hiệu điện gắng 12V thì độ mạnh chiếc năng lượng điện chạy qua nó là 0,5A. giả dụ năng lượng điện thay đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến mức 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Vậy độ mạnh cái năng lượng điện chạy qua dây dẫn Lúc U = 36V là:
*
Bài 2 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9: Cường độ cái điện chạy qua 1 dây dẫn là 1 trong,5A Lúc đó được mắc vào hiệu điện nỗ lực 12V. Muốn nắn chiếc năng lượng điện chạy qua dây dẫn kia tăng thêm 0,5A thì hiệu điện cố gắng cần là bao nhiêu ?

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 1,5A; I2 = I1 + 0,5 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
Trong đó I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn nắn dòng điện chạy qua dây dẫn kia tăng lên 0,5A thì hiệu điện vắt phải là:

*

Bài 3 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện nuốm 6V thì cường độ cái điện chạy qua nó là 0,3A. Một chúng ta học viên nói rằng: Nếu giảm hiệu năng lượng điện ráng đặt vào nhì đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây lúc đó bao gồm cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng tốt sai? Vì sao?

Tóm tắt:

U1 = 6V; I1 = 0,3A; U2 = U1 – 2 V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong các số ấy U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu sút hiệu điện núm đặt vào nhị đầu dây dẫn đi 2V thì dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn khi đó gồm cường độ là

*
Kết quả I = 0,15A là sai bởi vẫn nhầm là hiệu điện thê giảm xuống hai lần. Theo đầu bài bác, hiệu điện cầm giảm xuống 2V tức là còn 4V. Khi đó độ mạnh chiếc điện là 0,2A.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 1 sbt

Bài 4 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9: lúc đặt hiệu năng lượng điện chũm 12V vào nhị đầu một dây thì mẫu năng lượng điện chạy qua có cường độ 6mA. Muốn cái điện chạy qua dây dẫn kia bao gồm cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện vắt là:

A. 3V

B. 8V

C. 5V

D. 4V

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 6mA = 0,006 A; I2 = I1 – 4mA = I1 – 0,004 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*
trong số ấy I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ Muốn nắn đến cái năng lượng điện chạy qua dây dẫn gồm độ mạnh giảm sút 4mA thì hiệu năng lượng điện chũm là Giải bài bác tập Vật lý lớp 9

*
Chọn câu D: 4V.

Bài 5 trang 4 sách bài tập Vật Lí 9: Cường độ mẫu năng lượng điện chạy sang 1 dây dẫn phụ thuộc ra làm sao vào hiệu điện nắm thân nhì đầu dây dẫn kia

A. Không biến hóa Lúc biến đổi hiệu điện thế

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế

C. Tỉ lệ thuận với hiệu năng lượng điện thế

D. Giảm khi tăng hiệu năng lượng điện thế

Lời giải:

Chọn C.

Xem thêm: Màn Hình Iphone 6S Màn Hình Bao Nhiêu Inch ? Màn Hình 6S Plus Bao Nhiêu Inch

Cường độ mẫu năng lượng điện chạy qua chiêu mộ dây dẫn dựa vào vào hiệu năng lượng điện cầm giữa hai đầu dây dẫn đó vì chưng công thức: I = U/R

Trong đó R là điện trsống của dây dẫn với là hằng số cùng với dây dẫn kia.

Vì vậy cường độ cái điện chạy sang một dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện nuốm đặt vào đầu nhì dây dẫn đó.