Hộ gia đình khi sổ hộ khẩu bị mất, bị nứt được quyền đòi hỏi ban ngành công an quận huyện cấp cho lại sổ hộ khẩu cho mái ấm gia đình. Luật sư Trí Nam xin khuyên bảo để Quý bạn đọc tmê mệt khảo


Thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu bị mất, hư hỏng

Căn uống cứ đọng Điều 24 Luật cư trú: Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được thay đổi, bị mất thì được cung cấp lại.

Bạn đang xem: đơn xin cấp lại sổ hộ khẩu

✔ Hồ sơ xin cấp cho lại sổ hộ khẩu lúc bị mất, hư hỏng

Căn uống cứ trên khoản 2 Điều 10 Thông bốn 35/2014/TT-BCA, làm hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu có có:

- Phiếu báo chuyển đổi hộ khẩu, nhân khẩu (chủng loại HK02). Trường phù hợp cấp cho lại sổ hộ khẩu tại thị trấn, thị xóm thuộc thức giấc cùng quận, huyện, thị xóm ở trong thành thị trực nằm trong Trung ương cần tất cả chứng thực của Công an xã, phường, thị trấn vị trí hay trú vào phiếu báo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu.

✔ Thời hạn giải quyết thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu

Trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, kể từ ngày nhấn đủ làm hồ sơ đúng theo lệ, cơ sở có thẩm quyền đề xuất cấp cho lại sổ hộ khẩu cho công dân (khoản 3 Điều 10 Thông tứ 35/2014/TT-BCA).

✔ Lệ phí xin cung cấp lại sổ hộ khẩu

Tiết b.1 điều b khoản 2 Điều 3 Thông tứ 02/2014/TT-BTC hình thức lệ tổn phí cung cấp lại sổ hộ khẩu không thực sự 20.000 đồng/lần cung cấp.

*

Mẫu đối kháng xin cấp cho lại sổ hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc----------------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về bạn viết phiếu báo

1. Họ cùng tên (1): …………………………………..................................... 2. Giới tính:.........................

3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:.......................................................

5. Nơi thường trú:...............................................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ làm việc hiện nay nay: ..................................................................................................................

II. tin tức về người dân có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):……………..................................……………………. 2. Giới tính:............................

3. Ngày, mon, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:...............................

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:...................................................................

8. Nơi sinh:.........................................................................................................................................

9. Nguyên quán:.................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, địa điểm làm việc:...........................................................................................................

11. Nơi thường xuyên trú:.............................................................................................................................

Xem thêm: Kênh Đầu Tư An Toàn Nhất? Gửi Đến Bạn Kênh Đầu Tư Mới Kênh Đầu Tư: Căn Hộ Tp

12. Địa chỉ vị trí sinh sống hiện nay nay: ................................................................................................................

13. Họ cùng tên công ty hộ:……………....................………….14. Quan hệ cùng với nhà hộ:............................

15. Nội dung đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu (2):....................................................................................

...........................................................................................................................................................

16. Những bạn thuộc cụ đổi:

TT

Họ cùng tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ cùng với người dân có núm đổi

……, ngày….tháng….năm…Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)(Ghi rõ văn bản và ký kết, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):...................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

……, ngày…tháng…năm…TRƯỞNG CÔNG AN:………..(Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu cùng đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đầy đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt câu chữ đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường xuyên trú, nhất thời trú; thay đổi khu vực ĐK hay trú, nhất thời trú; bóc sổ hộ khẩu; điều chỉnh phần đông chuyển đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của nhà hộ là đồng ý cho đăng ký hay trú, ĐK lâm thời trú hoặc gật đầu đồng ý mang lại tách bóc sổ hộ khẩu; công ty hộ ký cùng ghi rõ bọn họ thương hiệu, ngày, mon, năm.

Xem thêm: Đây Là Lý Do Trái Đất Từng Trở Thành "Địa Ngục" Vì Kỷ Băng Hà Là Gì

(4) Áp dụng so với ngôi trường hợp: Xác nhấn việc công dân trước đây đã ĐK hay trú cùng trường thích hợp cấp lại sổ hộ khẩu vì bị mất.

Ghi chú: Trường hòa hợp người viết phiếu báo cũng là người dân có biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai mọi câu chữ hình thức trên mục II