Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé bỏng tốt nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 học kỳ 1 năm 2018

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay thức thì sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phxay tính: 39centimet + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em đến lớp những ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Chặt Phá Rừng Ở Việt Nam Và Biện Pháp Phòng Ngừa, Những Hệ Lụy Từ Mất Rừng Ngày Càng Nghiêm Trọng

Thđọng bảy, nhà nhật

B. Thứ đọng hai, vật dụng cha, máy tư

C. Thứ nhị, sản phẩm ba, đồ vật tứ, đồ vật năm

D. Thứ hai, đồ vật cha, vật dụng tứ, thiết bị năm, sản phẩm sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm làm việc trong hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính cùng với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài xích toán (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam gồm 65 trái, tía sẽ hái xuống 34 trái nhằm buôn bán. Hỏi trên cây bòng đơn vị Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào nơi chnóng (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99