... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost to skết thúc this letter to lớn China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... household bills We must all make a personal decision to lớn work for the future of our planet if we want to ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C and D but 57 A and B however...

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh công chức trình độ b


*

... parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B lượt thích B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C piông chồng C which C as ... impressed by the _ of the city and by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify đôi mươi The boss said that he would fly khổng lồ Ho Chi Minch City day A next B the ... advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried to walk so as not to be late for school A fast B quiông xã C rapid D slowly 16 Do you want _ by the doctor? A khổng lồ examine B khổng lồ be...
*

... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a lớn bover b by bending c for bending d owing to you bkết thúc > b 157 A lot of passengers ... a me b kiểm tra up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... thành công (thêm giới từ in) - khổng lồ make good time : hối hả, mau - to lớn make oneself pleasant khổng lồ s.o : nô nức nâng niu, làm cho chuộng - khổng lồ make out : - lớn make out : thành công, tiến bộ, bao gồm ... thành công vấn đề - To be relate to: gồm bà cùng với - To give advice on: - To be apposed to: bội nghịch đối, ngăn chặn lại - To write with a pen: viết bút - To belong to: thuộc - To succeed in; thành công - To ... thank s.o for doing s.th : cảm ơn có tác dụng điều - lớn think of : nghĩ về cho tới, bao gồm chủ ý - lớn think of s.o : nghĩ - to think over : cân nhắc chắn, xét kỹ - to think up : phát minh, tìm hiểu, tra cứu - khổng lồ throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things to say Cau 143 We are used khổng lồ living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already to lớn buy something new for my bedroom A deciding B to decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thichồng C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B Thời gian làm cho 90 phút ENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutes Level B (Intermediate) ... Translate the following sentences into lớn English Anh ta tiếp tục làm muộn sáng sủa lại mang đến Chính sách tài khóa Bộ Tài Chính thực chia thành nhì phần: đầu tư chi tiêu nhà nước thuế ... sentences from following sets of words và phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông – Đại Học ( Chương Trình Mới) GV Hướng Dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK TO YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp THPT – Đại Học ( ... would eat something B If I had been hungry, I would have sầu eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have sầu eaten something D If I had eaten something, I would have sầu been eaten something 43 opinion ... be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Tổng Hợp Những Ca Khúc Giáng Sinh Bất Hủ Trong Dịp Noel, Những Ca Khúc Giáng Sinh Hay Nhất


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... the help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is to lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out inlớn the world and learn it 21 What does the author think is the...
... Dùng câu xác định - Dùng cùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh từ bỏ không đếm + Many - Dùng câu đậy định - Đi với danh từ bỏ đếm đựơc + Much - Dùng câu bao phủ định - Đi với danh từ không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... xác định + lời mời - Dùng cùng với danh tự đếm đựơc danh từ không đếm b Any: Một chút, , vài - Dùng câu che định câu nghi ngờ - Dùng với danh tự đếm đựơc danh tự không đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” khổng lồ describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You & I are not in agreement about the Reviews of the movie D I think we should ... take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have sầu khổng lồ take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí tự Tin học tập van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) thừa nhận kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học tập van phong - tin học van phong - Tin Học Van Phong Các hình dáng liệu phổ biến Excel ... dìm văn uống - Tất chức 55 Để theo dõi và quan sát thông tin văn gửi ứng dụng “chuyển, thừa nhận văn uống bản” ta lựa chọn mục nào? - Theo dõi thông tin văn uống - Theo dõi văn - Xử lý vnạp năng lượng - Chuyển văn uống 56 Muốn nắn đăng nhtràn lên phần ... hình : tờ giấy White, đĩa vi tính, trang bị in, , Hotline là: a) Tkhô giòn công núm định dạng b) Tkhô hanh công nuốm chuẩn chỉnh c) Tkhô nóng công nắm vẽ d) Tkhô hanh công gắng bảng mặt đường viền 37) Trong biên soạn thảo Word, để ckém tiêu...
... Pronouns and determiners Các chủ đề sử dụng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: Các thời tiếng Anh ( Tenses in English) Các thời (Present ... steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh tự đếm đợc danh từ thêm số từ bỏ vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc biến đổi danh từ bỏ số lịch sự số nhiều: Chỉ bao gồm danh trường đoản cú ... ARTICLE) Tiếng Anh bao gồm loại cửa hàng từ đợc cần sử dụng cùng với danh tự : - Quán từ ko xác định: a/ an - Quán từ khẳng định : the * Quán từ bỏ ko xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ cần sử dụng...

Xem thêm: 6 - Trường Th Dịch Vọng B


... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Từ khóa: đề ôn thi công chức môn giờ anhđề cưng cửng ôn kiến thiết chức môn tiếng anhbộ đề ôn xây cất chức mon kien thuc chungbộ đề ôn thi đại học môn giờ đồng hồ anhbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn giờ đồng hồ anhôn thiết kế chức môn giờ anhcỗ đề ôn thi đại học môn giờ đồng hồ anh 2013cỗ đề ôn thi ĐH môn giờ đồng hồ anh 2012tài liệu ôn thiết kế chức môn giờ đồng hồ anhtài liệu ôn kiến tạo chức môn tiếng anh 2012tư liệu ôn xây đắp chức môn giờ đồng hồ anh 2013tài liệu on xây đắp chức môn giờ anhon thi cong chuc tháng tieng anh teo dap anhướng dẫn ôn kiến thiết chức môn giờ anhbo đề ôn thi đại học môn giờ anh 2014Nghiên cứu giúp sự thay đổi một số cytokin vào người mắc bệnh xơ cứng tị nạnh hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha trộn, Review quality thuốc tiêm truyền vào ĐK dã ngoạiNghiên cứu vãn tổ hợp hóa học chỉ điểm sinch học vWF, VCAM 1, MCP.. 1, d dimer vào chẩn đân oán cùng tiên lượng nhồi ngày tiết óc cấpGiáo án Sinch học tập 11 bài 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 13: Thực hành phân phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWAN SLIDEPhối đúng theo giữa chống văn hóa truyền thống cùng thông báo cùng với phòng giáo dục với huấn luyện và đào tạo vào việc tulặng truyền, dạy dỗ, chuyển vận tạo nông thôn new thị trấn tkhô giòn tbỏ, tỉnh phụ thọTrả làm hồ sơ khảo sát bổ sung đối với các tội xâm phạm thiết lập tất cả đặc điểm chỉ chiếm chiếm theo quy định Tố tụng hình sự Việt Nam tự thực tế tỉnh thành Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu giúp tổng phù hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 cùng khảo sát điều tra hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tù đọng với kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự toàn nước trường đoản cú trong thực tế thức giấc Bình Định (Luận văn uống thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ phân phối nông nghiệp trồng trọt trên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank và Phát triển nông thôn đất nước hình chữ S Trụ sở tỉnh Bắc Giang (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách rưới nhiệm hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi tội tình vào điều khoản hình sự nước ta (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinc học tập 11 bài xích 14: Thực hành phạt hiện hô hấp làm việc thực vậtChiến lược marketing trên bank Agringân hàng Trụ sở Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Tại HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng sản xuất cv xin câu hỏi cunghocvui tra cứu tìm giao thương mua bán bên khu đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument bắt tắt văn phiên bản trong tim bà mẹ hành động cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình vào Dịp lễ đầu năm mới Điểm sáng thông thường cùng vai trò của ngành ruột khoang tmáu minc về con trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng tự sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ vào phủ chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc biên soạn bài bác cô bé xíu chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu nhỏ trau củ