Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Đáp án đề xuất lựa chọn là: D

Các số thoải mái và tự nhiên có tư chữ số là: 1000;1001;...;9998;9999

Nên có 9999–1000+1=9000số tự nhiên và thoải mái có bốn chữ số.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số


*

tất cả từng nào số thoải mái và tự nhiên bao gồm 4 chữ số???

bản thân biết làm tuy nhiên hại sai, chúng ta kiểm soát giùm nha và tichồng dưới...

số sau cùng có 4 chữ số là: 9999

số đầu tiên có 4 chữ số là: 1000

vậy : (9999-1000):1+1= 9000(số)

nếu đúng thì cỗ vũ bên dưới nha!!!

 


Cho tứ chữ số a;b;c;d song một khác biệt cùng không giống 0. Tập hợp những số tự nhiên có 4 chữ số bao gồm cả 4 chữ số a;b;c;d gồm bao nhiêu phần tử


Từ những chữ số 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9a) Viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm tứ chữ số không giống nhau?b) Viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên chẵn có tư chữ số không giống nhau?


1)Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái tất cả tứ chữ số?

b)Có bao nhiêu số chẵn gồm cha chữ số?

c)Quý Khách Tâm viết số trang sách bằng các số tự nhiên từ một mang lại 100.quý khách hàng Tâm buộc phải viết toàn bộ từng nào chữ số?


a)Viết số thoải mái và tự nhiên bé dại độc nhất gồm tư chữ số

b)Viết số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi tuyệt nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau

c)Viết số tự nhiên nhỏ tuổi tuyệt nhất bao gồm tư chữ số khác nhau cùng hầu hết là số chẵn

d)Viết số thoải mái và tự nhiên bé dại duy nhất gồm bốn chữ khác nhau với đông đảo là số lẻ

 


Câu 1: Số La Mã IX trình diễn đến số từ bỏ nhiên:

A. 4. B. 9. C.11. D. 6.

Câu 2: Chỉ dùng bốn chữ số 0; 2; 3. Có tất cả từng nào số tự nhiên gồm tía chữ số mà mỗi chữ số chỉ viết một lượt.

A. 2 B.4 C.6 D. 8.

Câu 3: Sản lượng gieo tdragon lúa vụ Thu Đông năm 2019 của vùng Đồng bởi sông Cửu Long ước tính giành được 763 tấn thóc, tăng 103 tấn đối với năm 2018. Hãy tính sản lượng thóc nhận được vào thời điểm năm 2018.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Thái Nguyên 2019, Điểm Chuẩn Đh Thái Nguyên Năm 2019

A. 660 (tấn) B. 760 (tấn) C. 86(tấn) D. 766 (tấn)

Câu 4: Số thoải mái và tự nhiên n thỏa mãn nhu cầu 32. 3n  = 310

A.n = 5 . B.n=10 . C. n =8 . D.n= 4.

Câu 5: Số thoải mái và tự nhiên làm sao tiếp sau đây thỏa mãn nhu cầu 2021.x2020 2021?

 

A.2002. B.2020. C.2021. D.0

Câu 6:  Số thoải mái và tự nhiên x vừa lòng 135712 x 535 là

 

A.52. B.312. C.712. D. 412.

 

Câu 7: Trong 6 mon đầu xuân năm mới, một cửa hàng bán được 954 chiếc điện thoại. Trong 6 mon cuối năm, vừa đủ mỗi tháng shop bán được 125 dế yêu. Trong cả năm, cửa hàng bán tốt số điện thoại cảm ứng thông minh là:

A. 142 mẫu. B. 1704 chiếc. C. 6474 chiếc. D. 1079dòng. Câu 8:  Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết: x2 = 16.

A. x = 4; B. x = 2; C. x = 8; D. x = 16.

Câu 9: Tổng (hoặc hiệu) làm sao sau đây phân chia không còn mang đến 7 ?

A. 28 + 37 B. 21+ 140 C. 56 – 24 D. 49 -12

Câu 10: Trong các số 355, 257, 360, 1167 số phân chia không còn cho 9 là?

A. 355 B. 257 C. 360 D. 1167

Câu 11: Có bao nhiêu chữ số x nhằm 3

*
x là số nguyên ổn tố?

A.2. B. 8 C.7 . D.9. Câu 12: Phân số