Do yêu cầu thay đổi mô hình marketing. Chúng tôi phải buôn bán toàn bộ dây chuyền sản xuất cán tôn cũ 11 SÓNG

Toàn máy bộ vẫn sẽ vận động tốt

ĐỊA ĐIỂM BÁN MÁY CÁN TÔN CŨ:

QUẢNG BÌNH

SỐ ĐIỆN THOẠI:0914275928

1. Máy cán tôn sóng 11SÓNG

*

Máy cán tôn 1tầng 11sóng vuông

Hiện trạng máy

- Máy cán tôn 1 tấng 11sóng

- Máy vẫn vẫn hoạt động tốt

- Toàn bộ dàn lô cán vẫn được mạ sáng sủa bóng

- Gia đình vẫn sẽ giảm tôn bình thường

*

Lô cán vẫn còn đó mạ sáng bóng loáng, sóng tôn ra đẹp

ĐỊA ĐIỂM BÁN MÁY CÁN TÔN CŨ:

QUẢNG BÌNH

SỐ ĐIỆN THOẠI:0914275928

Dây truyền kháctại Hà Nội

Hiện do thay đổi yêu cầu quá trình, chúng tôi vẫn yêu cầu tkhô nóng lý các máy cán tôn cũ 11 sóng, máy chấn tôn 6m cũ với máy bổ băng tôn

Hiện trạng thiết bị vẫn đã chuyển động bình thường, sóng ra đẹp

*

Máy cán tôn 11 sóng cũ, thứ cán tôn vẫn vận động thông thường đề nghị bán

*

*

*

Máy cán tôn cũ. Máy cán tôn áp dụng điện 3 pha, thứ cán tôn vẫn vận động bình thường, tôn ra rất đẹp không bị chầy xước

Máy chấn tôn 6m cũ vận động tốt

*

Máy chấn tôn 6m

*

*
*

Tủ điện thiết bị chấn tôn cũ, tủ điện vật dụng cán tôn cũ

Tkhô cứng lý trang bị cán tôn 11 sóng cũ

Tkhô hanh lý thứ chấn tôn 6m cũ

*

Máy ngã tôn cũ

Máy cán tôn cũ, sản phẩm công nghệ cán tôn 11 sóng cũ, thiết bị chấn tôn phú khiếu nại cũ, sản phẩm chấn 6m cũ, chào bán sản phẩm công nghệ cán tôn cũ,

thanh khô lý vật dụng cán tôn cũ, tkhô nóng lý phân phối máy cán tôn 11 sóng cũ, thiết bị dập tôn cũ, sản phẩm cán cũ.