Nhập tự bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của phụ thân hơn tuổi con tối thiểu là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp rất nhiều lần tuổi bé.

Lời giải chi tiết


Bạn đang xem: Bài 7 trang 51 tin học 11

Chương thơm trình về tuổi thân phụ và tuổi con:

program tuoi_cha_con;

uses crt;

var tuoiphụ vương, tuoibé, nam: longint;

begin

clrscr;

write("Nhap tuoi cha va con(tuoicha-tuoicon>=25) ;

readln(tuoiphụ vương,tuoicon); nam:= 0;

while tuoicha2*tuoibé vì begin

tuoicha:= tuoiphụ vương + tuoinhỏ := tuoinhỏ + 1; nam:= phái nam +1;

end;

writeln ( " Sau " , phái nam, " nam, tuoi phụ vương gap doi tuoi con" );

readln

End.

inhopmypham.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Xem thêm: Địa Chỉ Ngân Hàng Vpbank Tphcm, Danh Sách Chi Nhánh Ngân Hàng Vpbank

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm mặt đề nghị là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaituyệt.com


Cảm ơn bạn đang thực hiện Loigiaixuất xắc.com. Đội ngũ giáo viên buộc phải nâng cao điều gì nhằm các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại đọc tin nhằm ad rất có thể contact với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhấn lời giải tốt cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi những thông tin cho các bạn để nhận thấy những giải mã xuất xắc cũng tương tự tài liệu miễn chi phí.