(eqalign& 101^2 = left( 100 + 1 ight)^2 cr và ,,,,,,,,,,,,, = 100^2 + 2.100.1 + 1^2 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 10000 + 200 + 1 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 10201 cr )


Bạn đang xem: Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1

LG b

(199^2;) 

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalignvà 199^2 = left( 200 - 1 ight)^2 cr và ,,,,,,,,,,,,, = 200^2 - 2.200.1 + 1^2 cr và ,,,,,,,,,,,,, = 40000 - 400 + 1 = 39601 cr )


LG c

(47.53)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(eqalignvà 47.53 = left( 50 - 3 ight)left( 50 + 3 ight) cr và ,,,,,,,,,,,,,,,, = 50^2-3^2 = 2500 - 9 = 2491 cr )

Loigiaitốt.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Xem thêm: Bảng Giá Dây Điện Trần Phú 2017, Nhận Thông Tin Bảng Giá Dây Cáp Điện Trần Phú

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp mặt bắt buộc là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề đọc Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp Loigiaituyệt.com


Cảm ơn bạn sẽ áp dụng Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ gia sư phải cải thiện điều gì nhằm bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại biết tin nhằm ad hoàn toàn có thể tương tác với em nhé!


*

Đăng cam kết để dấn giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phnghiền inhopmypham.com gửi những thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật giỏi cũng tương tự tài liệu miễn tổn phí.